Primární reflexy

Primitivní, nebo-li primární reflexy jsou řízeny podkorově a jsou důležité pro správný vývoj pohybových schopností a koordinace.

Primární reflexy představují základní reakce a pohybové vzorce, které jsou přítomny už před narozením a postupně se vyvíjejí. Tyto reflexy mají několik důležitých funkcí:

  • pomáhají při porodu a následně pomáhají novorozencům přežít, zajišťují nezbytné funkce

  • jsou důležité pro správný vývoj nervového systému, pomáhají propojovat mozek s tělem a podporují vytváření neuronálních spojů, pomáhají trénovat svaly a nervové dráhy, které jsou nezbytné pro pozdější dovednosti, jako je koordinace oka a ruky

  • jejich přítomnost a postupné vyhasínání naznačují, že nervový systém se správně rozvíjí a přechází od automatických reflexů k dobrovolnému pohybu

Jak dítě roste a rozvíjí se vyšší mozková centra, tyto reflexy postupně zanikají. Místo nich se vytvářejí posturální reflexy.

V některých případech mohou nastat poruchy primárních reflexů. Zde může patřit absence těchto reflexů, jejich přetrvávání nebo abnormální projevy.

Pokud primitivní reflexy přetrvávají déle, než je zapotřebí, mohou narušit psychomotorický vývoj. Děti mohou mít problémy s koordinací, s kognitivními a emocionálními schopnostmi a nebo problémy se zpracováním smyslové informace. Zkrátka, primitivní reflexy jsou nedílnou součástí vývoje dítěte a pochopení jejich funkce nám může pomoci lépe pochopit a podpořit zdravý vývoj dětí.

V případech, kdy přetrvávání primitivních reflexů ovlivňuje každodenní funkčnost a kvalitu života, může být vhodné vyhledat odbornou pomoc, jako je například terapie zaměřená na integraci reflexů, nebo ergoterapie. Tato terapie může pomoci stimulovat a rozvíjet nervový systém, aby správně vyvinul volní pohyby a koordinaci. Koncept, který pracuje s integrací primárních reflexů se jmenuje Neuro-vývojová stimulace.

Neuro-vývojová stimulace

Neuro-vývojová stimulace je terapeutický koncept, forma terapie pracující s integrací primárních reflexů. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte. 

Program je rozdělen do 30 týdnů, ale samozřejmě lze dobu cvičení upravit dle potřeby. Pomocí opakovaného testování lze terapii podstatně zkrátit. Cviky se provádí doma každý den, přibližně 5-10 minut. Nejde zde o kvantitu, ale spíše o kvalitu a pravidelnost. 


Více informací o primárních reflexech se dočtete v mých příspěvcích na tuto tématiku.


Primární reflexy
Výčet primárních reflexů
Symptomy přetrvávajících reflexů
Primární reflexy a ADHD