O mně

Dobrý den, jmenuji se Daniel Stříbný.

Pocházím z Ostravy, kde jsem také vystudoval Ergoterapii. Momentálně pokračuji ve studiu navazujícího magisterského oboru Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice. 

Jsem čerstvým tatínkem malého neposedy, rád jezdím na kole a cvičím s vlastní váhou.

V Ostravě také probíhá individuální ergoterapie, kterou poskytuji. 
O tom více naleznete v záložce Moje práce

Mimo to také působím online na sociálních sítích, kde se snažím dávat rodičum užitečné tipy, šířit osvětu o dětské ergoterapii a prezentovat zajimavé aktivity. Občas mě můžete zahlédnout vystupovat na různých kongresech a webinářích.

V uplynulých letech jsem absolvoval také řadu kurzů a webinářů. 

            Kurzy

 • Primitivní reflexy - jejich význam v diagnostice a terapii posturálních a pohybových poruch (Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek - Fyzio Beskyd s.r.o.)

 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem a strategie jeho rozvoje (PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.)

 • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice (PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.)

 • HANDLE kurz 1. stupně (Jana a Paul Baptie)
 • DaR - znakový program pro rozvoj alternativní komunikace 
 • Sensory diet course - jak pracovat s dětmi se senzorickým přetížením
 • Neuro-vývojová stimulace - integrace primárních reflexů (PhDr. Marja Volemanová, PhD.)
 • Bazální stimulace (PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.)
 • tejpování MTC tejping (Lucie Krestová)
 • Klasické masáže (Bc. David Rozbroj)

            Webináře

 • Reflex Integration Through Play
 • ROZVOJ FUNKČNÍ KOMUNIKACE u dětí s autismem - Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA
 • Role ergoterapeuta v Alternativní a augmentativní komunikaci
 • Ergoterapie u dětí s PAS a ADHD
 • Vývoj řeči v souvislostech
 • Hra a její rozvoj u dětí s PAS z pohledu ergoterapie
 • Přístup k dětem s PAS z pohledu ergoterapie
 • Ergoterapie u dětí s autismem
 • Role smyslového vnímání u dětí
 • Ergoterapie u dětí