S každým dítětem usiluji o vybudování dobrého vztahu založeném na důvěře a respektu, aby na terapii přicházelo rádo, bavilo ho to a mělo pocit, že si hraje. Jen tak nebude pod tlakem a předvede svůj potenciál, který můžeme dál rozvíjet.

Moje práce

Jako dětský ergoterapeut se věnuji jak dětem bez diagnózy, které potřebují pouze trochu popostrčit, tak i dětem s neurovývojovými a senzorickými potížemi.

Dětská ergoterapie je zaměřena na rozvoj motoriky, smyslového zpracování a sociálních, kognitivních a komunikačních dovedností. Trénujeme a zlepšujeme také sebeobslužné dovednosti jako je oblékání, hygiena, stravování a další. V rámci ergoterapie také pracuji na integraci primárních reflexů.

Velká část spolupráce probíhá i s rodiči, kterým poskytuji poradenství a navrhuji vhodné aktivity na doma.

Rád využívám hru a herní aktivity, což je přirozená a nejdůležitější aktivita dítěte, pomocí které se učí většinu věcí. Při terapii využívám intergaci primárních reflexů dle Neuro-vývojové stimulace, prvky senzorické integrace

Svou práci se snažím přiblížit na mém Instagramu a Facebooku, kde zveřejňuji aktivity, hry a tipy pro podporu rozvoje dětí. Také tam sdílím a rozebírám zajímavosti z koceptů a technik, které využívám. Možná mě najdete i jako Daniel Stříbrný (často mi pletou příjmení :D ) 


Primární reflexy a jejich přetrvávání

Primární neboli primitivní reflexy jsou automatické pohybové vzorce, které se objevují u novorozenců a postupně v průběhu prvních měsíců až let jejich života mizí, aby se uvolnil prostor pro rozvoj volního pohybu. 
Více si přečtete zde...


Senzorické zpracování

Jedná se o schopnost mozku zpracovávat a interpretovat informace z různých smyslových kanálů a integrovat je do jednotného vnímání. Tato integrace je nezbytná pro efektivní reakci na vnější i vnitřní podněty a ovlivňuje dětskou pohotovost, motoriku a emocionální reakce.
Více si přečtete zde...


Hra a herní aktivity v terapii

Terapie využívající prvky hry je určena pro mladší děti, nebo ty děti, které hůře spolupracují. Hra je přirozená a základní aktivita dětského věku. Díky ní se děti lépe motivují a těší se na každou další terapii.
Více si přečtete zde...