Služby

Poradenství a podpora rodičů

Někdy není v možnostech rodičů dojíždět pravidelně na individuální terapii. Proto nabízím i možnost online konzultace.

Pokud to časové možnosti, potřeby dítěte a nastavená terapie umožní, je online konzultace vhodným doplňkem individuální terapie. Rodiče tak šetří čas i peníze.

Tato možnost je vhodná při terapii zaměřené na integraci primárních reflexů, kde online kontroluji provádění cviků a upravuji jejich obtížnosti, jelikož je tato terapie poměrně časově náročná. Také při konzultacích ohledně implementace tipů a rad pro úpravu domácího a školního prostředí.