Senzorická integrace

Jedná se o schopnost mozku zpracovávat a interpretovat informace z různých smyslových kanálů a integrovat je do jednotného vnímání.

Smyslové kanály jsou různé cesty, kterými přicházejí informace ze smyslů do mozku. Existuje 8 smyslových kanálů a každý z nich je spojen se specifickým smyslem:

  1. Zrak

  2. Sluch

  3. Hmat

  4. Chuť

  5. Čich

  6. Propriocepce - smysl vnímání polohy, pohybu a napětí svalů a kloubů. 

  7. Vestibulární aparát - vnímání rovnováhy a prostorové orientace.

  8. Interocepce - vnímání vnitřních fyziologických stavů těla.

Tato integrace je nezbytná pro efektivní reakci na vnější i vnitřní podněty a ovlivňuje dětskou pohotovost, motoriku a emocionální reakce. 

Senzorické přetížení 

Vyskytuje se, když jsou senzorické podněty příliš intenzivní a velmi časté, což může vést k nadměrné stimulaci nervového systému. To může mít negativní vliv na pozornost, koncentraci a schopnost reagovat adekvátně na situace.

Děti se senzorickým přetížením mohou přehnaně reagovat na běžné podněty, které ostatní děti snadno snáší. Například hlučné prostředí, silné vůně, škrábání etiket na oblečení nebo hrubý dotek mohou pro ně být nepříjemné a vyvolávat úzkost nebo nepohodlí.

Je důležité rozpoznat známky senzorického přetížení, jako jsou podrážděnost, úzkost, přecitlivělost na určité podněty, vyhýbání se určitým situacím nebo přehnaná reakce na běžné situace. Pokud si všimnete těchto příznaků, je vhodné poskytnout dítěti prostor a čas pro relaxaci, snížit intenzitu senzorických podnětů a vytvořit prostředí, které je pro něj příjemné a podporuje jeho pohodu.

V případě senzorického přetížení je důležité poradit se s odborníkem, jako je ergoterapeut, který může poskytnout individuální strategie a techniky pro zvládání senzorických podnětů a minimalizaci jejich negativního vlivu. 

Základní poruchy senzorické integrace se dělí na:

Hyposenzitivita - nedostatečná citlivost vůči podnětům

Hypersenzitivita - nepřiměřená citlivost vůči podnětům

Vyhledávání (craving) - vyhledávání velkého množství senzorických podnětů