V případě zájmu o terapii a více informací mě neváhejte kontaktovat.

ZDARMA!

PRIMÁRNÍ REFLEXY
 kontrolní seznam pro rodiče

Seznam slouží ke screeningu přetrvávajících primárních reflexů pomocí identifikace příznaků, které mohou způsobovat.

V seznamu zaškrtněte všechny položky, se kterými má vaše dítě problémy. Pokud má dítě s danou položkou problémy v 50 % případů nebo častěji, zaškrtněte ji.

Pokud jsou v dané kategorii zaškrtnuty více než 3 políčka, je možné, že reflex přetrvává. V takovém případě doporučuji formální otestování přetrvávajících reflexů.

Testování provádí odborník jako ergoterapeut, logoped, fyzioterapeut či speciální pedagog vyškolený v metodě integrace primárních reflexů (Neuro-vývojové stimulace).

Následně se pomocí specifického cvičení pracuje na integraci (potlačení) jednotlivých reflexů a tak i na odstranění jejich nežádoucích projevů.